Strona Główna    Forum    Chat      Księga Gosci   KontaktCena: 2 zł

Wycieczka do Ciechocinka i Torunia

Koło Gospodyń Wiejskich organizuje wycieczkę do Ciechocinka i Torunia.
Wyjazd dnia 21.08.2006 (poniedziałek) o godzinie 6:00. Zbiórka przy sklepie.

Członkinie- nieodpłatnie
Pozostali chętni- 25 zł

Wpisy u Pani Krystyny Gierszewskiej.

Stypendia dla uczniów

Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie informuje, że wnioski na stypednia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów Szkoły podstawowej i Gimnazjum na okres od 01.09.2006 do 30.06.2006 należy odbierać w sekretariacie szkoły od 14 sierpnia w godzinach od 9:00 do 14:00

Dyrektor Szkoły

Stypendia dla uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lignowach Szlacheckich informuje, że wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lignowach na okres 01.09.2006 do 30.06.2006 można odebrać w szkole od dnia 12 sierpnia w godz. od 9:00 do 13:00

Dyrektor Szkoły.


UWAGA producenci rolni!

Urzad Gminy i Miasta Pelplin informuje, że dnia 1 kwietnia 2006 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. Nr 52, poz. 379)

W zwiazku z powyzszym- w okresie od 1 wrzesnia do 30 wrzesnia 2006r.- istnieje możliwosć wystapienia z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołaczyć faktury, stanowiace dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wystawione od dnia 1 stycznia 2006 roku oraz podpis z Krajowego Rejestru Sadowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Druki wniosków dostępne sa w tut. Urzędzie (pokój numer 10) oraz na stronie www.pelplin.pl

Otwiera w tym samym oknie stronę kontrolnš
Zapraszam na nasze Forum!!!

Szablony stron: Szablonownia